راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر ساري به مشهد
دوشنبه 13 مرداد 232,000
سه شنبه 14 مرداد 208,000
چهارشنبه 15 مرداد 304,000
پنجشنبه 16 مرداد 214,000
جمعه 17 مرداد 208,000
شنبه 18 مرداد 240,000
یکشنبه 19 مرداد 239,000
دوشنبه 20 مرداد 232,000
سه شنبه 21 مرداد 240,000
چهارشنبه 22 مرداد 240,000
پنجشنبه 23 مرداد 239,000
جمعه 24 مرداد 240,000
شنبه 25 مرداد 208,000
یکشنبه 26 مرداد 239,000
دوشنبه 27 مرداد 232,000
سه شنبه 28 مرداد 240,000
چهارشنبه 29 مرداد 240,000
پنجشنبه 30 مرداد 239,000
جمعه 31 مرداد 240,000
شنبه 1 شهریور 240,000
یکشنبه 2 شهریور 239,000
دوشنبه 3 شهریور 232,000
سه شنبه 4 شهریور 240,000
چهارشنبه 5 شهریور 240,000
پنجشنبه 6 شهریور 239,000
جمعه 7 شهریور 232,000
شنبه 8 شهریور 240,000
یکشنبه 9 شهریور 239,000
دوشنبه 10 شهریور 232,000
سه شنبه 11 شهریور 240,000
چهارشنبه 12 شهریور 240,000
جمعه 14 شهریور 232,000
جمعه 21 شهریور 491,000
جمعه 28 شهریور 491,000