شرکت خدمات مسافرت هواپيمايي سپنتا ميراث  سرزمين توس به شماره ثبت63769 داراي مجوز بند الف از سازمان هواپيمايي کشوري و همچنين قطاربه مديريت رضاحسين زاده با کد ملي 0934352666را داراست اين شرکت در راستاي فروش بليت هواپيما و انجام تعهدات مربوط به فروش و استرداد بليت هاي فروخته شده از روي سايت اين شرکت به مسافران  و مشتريان خدمات ارايه مي دهد.
مشهد مقدس:ميدان طبرسي طبرسي4 پلاک162 مجتمع خلخالي طبقه منفي1 واحد 16
تلفن هاي تماس:05132243822-05132250349