ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 051-32243822/32250349 تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهد حرم مطهرخيابان طبرسي 4 مجتمع تجاري خلخالي واحد 16 مراجعه نمایید.